Saulius Kanišauskas

Laipsnis
daktaras
Vardas
profesorius
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 001 filosofija
Įstaiga
Mykolo Romerio universitetas
Padalinys
Filosofijos ir humanistikos institutas
Pareigybė
dėstytojas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1993 m. apgynė daktaro humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro disertaciją Žmogaus ir kosmoso ryšiai šiuolaikiniuose gamtos moksluose: filosofiniai aspektai. 1996–1997 m. vadovavo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo misterijos sudarytai darbo grupei rengiant LR Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projektą. 2014 m. laimėjo Lietuvos mokslo tarybos skelbtą konkursą papildomoms ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamos doktorantūros vietoms gauti. 2015 m. suteiktas profesoriaus vardas. Išleido 4 monografijas, 2 vadovėlius, 2 mokymo medžiagas. Paskelbė daugiau kaip 20 mokslinių straipsnių recenzuojamuose šalies ir užsienio žurnaluose. Išleido 6 mokslo ir filosofijos populiarinimo knygas, paskelbė kelias dešimtis straipsnių ir interviu knygose, laikraščiuose, žurnaluose, internetinėse žiniasklaidos priemonėse, kasmet 2–3 kartus pasisako įvairiose radijo laidose. 2000–2001 m. kabelinės TV „Vinita“ laidos „Politikos slėpiniai“ autorius ir vedėjas. Perskaitė kelis šimtus viešų paskaitų astronomijos, kosmonautikos, etikos, filosofijos temomis. Laisvalaikiu užsiima grožine kūryba, yra publikuotų darbų. Mokslinių tyrimų sritys: mokslo filosofija, moralės filosofija, psichologijos filosofija, aksiologija.
Grįžti