Reda Šatūnienė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 006 etnologija
Įstaiga
Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas
Padalinys
Humanitarinių mokslų katedra
Pareigybė
lektorė
Gyvena
Kaunas, Lietuva
2000 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo menotyros specialybę, 2002 m. ten pat baigė menotyros magistro studijas. 2008 m. Vytauto Didžiojo universitete ir Lietuvos Istorijos institute apgynė humanitarinių mokslų srities etnologijos krypties daktaro disertaciją Pankų subkultūra: tapatybės bruožai. 2011 m., tęsdama doktorantūros studijų metu inicijuotus tyrimus, stažavosi Mičigano universitete, JAV. Teorinės įžvalgos ir tyrinėjimų rezultatai išdėstyti moksliniuose žurnaluose paskelbtuose straipsniuose, periodiškai pristatomi tarptautinėse ir nacionalinės mokslinėse konferencijose, viešose paskaitose, populiariojoje spaudoje. Mokslinių tyrimų sritys: alternatyvios reiškiniai, tapatumo konstravimas, miesto kultūra, medicinos antropologija.