Vilija Targamadzė

Laipsnis
habilituota daktarė
Vardas
profesorė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 007 edukologija
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Filosofijos fakultetas
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1994 m. jungtinėje Kauno technologijos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos kūno kultūros instituto ir Klaipėdos universiteto edukologijos doktorantūroje apgynė socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro disertacija Švietimo sistemos lankstumas kaip paauglių edukacinio stimuliavimo prielaida, 2000 m. jungtiniame Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetų edukologijos komitete apgynė habilituoto daktaro disertaciją Edukacinis stimuliavimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje. Išleido 7 monografijas (3 iš jų bendraautė), 2 mokslo studijas (su bendrarautoriais), vadovėlių, metodinių priemonių, publikavo daugiau kaip 70 mokslinių straipsnių. Dalyvavo daugiau kaip 25 tarptautiniuose ir nacionaliniuose švietimo, socialinės atskirties ir moksliniuose projektuose. 1993 m. Jaunimo mokyklų koncepcijos ir nuostatų rengimo grupės vadovė, 1993–1996 m. Jaunimo mokyklų tarybos pirmininkė, 1989–1991 m. aukštesniųjų mokyklų koncepcijos ir nuostatų rengimo grupės narė, 1991–1992 m. Aukštesniųjų mokyklų ekspertų grupės prie Lietuvos Respublikos Švietimo ir kultūros ministerijos ekspertė, 1998 m. Lietuvos švietimo tarybos narė, nuo 2003 m. kolegijų akreditacijos ekspertė, nuo 2007 m. „Consilium educationis“ vedėja, nuo 2000 m. studijų kokybės vertinimo centro ekspertė, 2006–2011 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Senato narė ir kt. Alternatyvaus ugdymo Lietuvoje metodologijos grindėja, nuo 2013 m. Lietuvos švietimo tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė, 2014 m. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos narė. Mokslinių tyrimų sritys: švietimo vadyba, didaktika, socialinė atskirtis.