Jūratė Sabašinskaitė

Laipsnis
doktorantė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 001 filosofija
Įstaiga
Vytauto Didžiojo universitetas
Padalinys
Filosofijos katedra
Gyvena
Kaunas, Lietuva
2009 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė filosofijos bakalauro studijas, o 2011 m. apgynė filosofijos magistro darbą. Nuo 2011 m. ten pat tęsia doktorantūros studijas bei rengia disertaciją tema Fenomenologinė gamtos samprata kaip ekologinio mąstymo prielaida: Husserlis ir Merleau-Ponty. Mokslinių tyrimų sritys: eko-filosofija, fenomenologija, socialinė filosofija, masinio vartojimo kritika, tapatybės problema.
Grįžti