Jūratė Landsbergytė-Becher

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 003 menotyra
Įstaiga
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Padalinys
Muzikos ir teatro istorijos skyrius
Pareigybė
jaunesnioji mokslo darbuotoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2014 m. apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros (muzikologija H320) krypties daktaro disertaciją. Mokslinius tyrinėjimus konstruktyviai derina su menine veikla, apimdama įvairias muzikologijos – vargonų muzikos kūrybos, vargonų kultūros istorijos, modernizmo, muzikos ir literatūros ryšių, meno filosofijos, estetikos – orientalizmo, baltiškųjų tapatybės paieškų sritis. Įžvalgas ir darbus publikuoja moksliniuose tęstiniuose žurnaluose ir knygose (Menotyra, Kultūrologija, Sovijus, Rytai-Vakarai), kolektyvinėse monografijose (Lietuvos muzikos istorija: nepriklausomybės metai, Broniaus Kutavičiaus muzika: praeinantis laikas ir kt.) ir straipsnių rinkiniuose. Išleido monografiją Vargonų muzika XX a.: kūrybos modernizmas, studiją Bažnytinė muzika ir dvasingumas Lietuvoje (lietuvių ir vokiečių kalbomis), natas – V. Bacevičiaus, M. K. Čiurlionio, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių vargonų kūrybą, 30 kompaktinių plokštelių. Yra Lietuvos kompozitorių sąjungos, Lietuvos muzikų draugijos narė, Europos tautų bendradarbiavimo draugijos (FEK, Vokietija) garbės kuratorė, Lietuvos asociacijos prie Jungtinių Tautų Asociacijos vykdomoji direktorė. Dalyvauja projekte „Lietuvos muzika ir teatras: asmenybes, savitumai, kontekstai (XIX–XXI a.)“. Apdovanota C. Ph. E. Bacho draugijos (Vokietija) garbės ženklu. Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinė muzika, modernizmas, vargonų muzika, M. K. Čiurlionio, V. Bacevičiaus, B. Kutavičiaus, O. Narbutaitės ir kitų dabarties kompozitorių kūryba, muzikos ir literatūros, meno filosofijos ryšiai, archetipai, baltiškumo fenomenas, oriento, politikos aspektai mene, emigrantų kūryba ir tapatybės problema.
Grįžti