Arvydas Guogis

Laipsnis
daktaras (HP)
Vardas
profesorius
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 002 politikos mokslai
Įstaiga
Mykolo Romerio universitetas
Padalinys
Viešojo administravimo institutas
Pareigybė
dėstytojas, tyrėjas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1993 m. Vilniaus universitete apgynė socialinių mokslų srities politikos mokslų krypties daktaro disertaciją Švedijos socialdemokratijos ideologija, 2006 m. Mykolo Romerio universitete atliko habilitacijos procedūrą Gerovės valstybių modeliai ir Naujoji viešoji vadyba. 1991–2015 m. dalyvavo keliolikoje mokslinių tyrimų stažuočių universitetuose ir mokslinių tyrimų centruose Švedijoje, Norvegijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Jungtinėje Karalystėje, Graikijoje, Vengrijoje. 1998–2015 m. vadovavo arba dalyvavo keliolikoje tarptautinių arba nacionalinių tyrimo projektų Lietuvoje, skirtų socialinės politikos modeliavimui, gerovės valstybės formavimui Lietuvoje, socialinei apsaugai, socialiniam dialogui, savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų sąveikai Lietuvoje. 2013 m. dalyvavo teikiant siūlymus ir apžvalgą dėl socialinės apsaugos ir savarankiškai dirbančiųjų Europos Parlamentui. 2013 m. LR Seimo apdovanotas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ už visuomeniškai aktualią publicistiką. Teorines įžvalgas ir tyrinėjimų rezultatus išdėstė moksliniuose žurnaluose ir kolektyviniuose rinkiniuose skelbtuose daugiau kaip 70 straipsnių, keliose monografijose ir mokslo studijose, tyrimų ataskaitose ir keliose dešimtyse mokslo populiarinimo straipsnių. Mokslinių tyrimų sritys: gerovės valstybių modeliavimas, socialinė politika ir socialinė apsauga, viešasis (socialinės apsaugos) administravimas, socialdemokratijos teorija ir praktika, globalizacijos ir postmodernizmo įtaka socialinei politikai ir viešajam administravimui.
Grįžti