Donatas Brandišauskas

Laipsnis
daktaras
Vardas
docentas
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 006 etnologija
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Istorijos fakultetas
Pareigybė
dėstytojas, vyresnysis mokslo darbuotojas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2000 m. Vilniaus universitete įgijo kultūros istorijos ir antropologijos specialybę. 2003 m. ten pat baigė ir kultūros istorijos magistro studijas. 2004 m. Škotijos Aberdyno universiteto socialinės antropologijos katedroje įgyjo magistro (MRes) kvalifikaciją, o 2009 m. apgynė humanitarinių mokslų srities etnologijos krypties daktaro (PhD) disertaciją Leaving Footprints in the Taiga: Enacted and Emplaced Power and Luck among Orochen-Evenki of the Zabaikal Region in Eastern Siberia. 2011 m. Vytauto Didžiojo universitete vykdė podoktorantūros tyrimus (Lietuvos Mokslo Taryba). Nuo 2012 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentas, vyresnysis mokslo darbuotojas, sociokultūrinės antropologijos modulio vadovas. Stažavosi Kopenhagos universiteto antropologijos institute (Danija), Kembridžo universiteto Skoto poliariniame institute (Anglija), Makso Planko socialinės antropologijos institute (Vokietija), Irkutsko, Čitos (Rusija) ir Fairbankso (JAV) universituose. Parengė monografiją Luck, Rituals and Places among Orochen-Evenki (Berghahn Press: Oxford New York) ir kolektyvinę monografiją Baikalo Sibiro Evenku lokali santykių su aplinka etika (Rusijos Mokslų Akademijos leidykla, rusų kalba). Versalio universiteto (Prancūzija) asocijuotas tyrėjas ir Aberdyno universiteto garbės tyrėjas. Tarptautinių mokslo asociacijų narys (APECS, ICASS, ISHGR). LMT, LKT, SKVC, ICOMOS LNK ir MITA ekspertas. Vykdo tyrimo projektus, rengia mokslo publikacijas, recenzijas bei konferencijas šiomis socialinės antropologijos ir etnologijos temomis: lokalūs įgūdžiai ir žinija, kraštovaizdžio suvokimas, žmonių-gyvūnų santykiai, posovietiniai ritualai, tradicinės gydymo praktikos, valstybės-autochtonų santykiai, neformalūs mainai, kolonijiniai stereotipai, medžiotojai ir elnių augintojai. Mokslinių tyrimų sritys: aplinkos antropologija, juridinė antropologija, šiaurės antropologija, lyginamoji antropologija, medicininė antropologija, religijos antropologija, kokybiniai lauko tyrimo metodai, etnologijos mokslo istorija.
Grįžti