Dainius Sobeckis

Laipsnis
daktaras
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 004 filologija
Įstaiga
Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija
Pareigybė
tikybos mokytojas
Gyvena
Klaipėda, Lietuva
2001 m. Klaipėdos universitete įgijo evangeliškosios teologijos specialybę. 2003 m. ten pat baigė ir religijos mokslų magistro studijas. 2013 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos krypties daktaro disertaciją Leonardo Andriekaus gyvenimas ir kūryba: asmenybė ir krikščioniškasis universalizmas. Nuo 2007-ųjų Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Kelių poezijos rinkinių bei sudarytų knygų autorius. Yra paskelbęs per 20 mokslinių publikacijų. Mokslinių tyrimų sritys: religijotyra, išeivijos literatūra, kultūros teologija, literatūros teologija.