Jūratė Imbrasaitė

Laipsnis
daktarė
Vardas
docentė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 005 sociologija
Įstaiga
Vytauto Didžiojo universitetas
Padalinys
Sociologijos katedra
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Kaunas, Lietuva
1993 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo sociologijos specialybę. 1995 m. ten pat baigė sociologijos magistro, o 1998 m. – teisės magistro studijas. 2008 m. apgynė socialinių mokslų srities sociologijos krypties daktaro disertaciją Politinio dalyvavimo dinamika Lietuvoje 1999–2006 m. 1999–2000 m. stažavosi Linkopingo ir Sondertorns universitetuose (Švedijoje). Teorines įžvalgas ir tyrimų rezultatus paskelbė 32 moksliniuose straipsniuose, monografijoje Parama demokratijai ir piliečių dalyvavimas Lietuvoje. Dalyvavo 5 tarptautiniuose projektuose ir koordinavo 4 nacionalinius projektus, kuriuose analizavo piliečių dalyvavimo tendencijas pokomunistinėse šalyse, nevyriausybinių organizacijų organizacinius gebėjimus bei jų vaidmenį demokratijoje, išskyrė Lietuvos piliečių tipus ir jų elgesio modelius politinėse sferoje. 2012 m. ES Komisijoje dirbo FP7-ENV projektų vertinimo eksperte, 2015 m. prisidėjo ruošiant Kauno miesto strateginį planą 2016–2020 m. Skaitė paskaitas Lisabonos, Perudžos, Jenos, Bolonijos, Ljubljanos, Madrido Carlos III, Alicantes ir Vaxjo universitetuose. Mokslinių žurnalų Kultūra ir visuomenė, Politikos mokslų almanachas, Societas / Communitas redkolegijų narė. Šiuo metu dirba Lietuvos eksperte tarptautiniame projekte „Demokratijos įvairovė“, kurį koordinuoja Keloggo tarptautinių studijų institutas (JAV) ir Goteborgo universiteto Politikos mokslų katedra (Švedija). Mokslinių tyrimų sritys: piliečių dalyvavimas, socialiniai sąjūdžiai, pilietybė, demokratija, gerovės valstybė, socialinė politika, teisės sociologija.