Rimantas Sliužinskas

Laipsnis
daktaras (HP)
Vardas
profesorius
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 003 menotyra
Įstaiga
Klaipėdos universitetas
Padalinys
Menų akademijos Muzikos katedra
Pareigybė
vyriausiasis mokslo darbuotojas
Gyvena
Klaipėda, Lietuva
1980 m. Lietuvos valstybinėje konservatorijoje įgijo muzikologo specialybę. 1991 m. apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją Anhemitonikos bruožai lietuvių liaudies dainų melodikoje. 2009 m. atliko habilitacijos procedūrą tema Lietuvių etninės muzikos regioniniai ir lyginamieji tyrimai. 1981–1991 m. dirbo mokslinį ir pedagoginį darbą Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose, o nuo 1991 m. iki šiol – Klaipėdos universitete. Teorinės įžvalgos ir tyrinėjimų rezultatai išdėstyti per 80 Lietuvos ir užsienio moksliniuose žurnaluose skelbtuose straipsniuose, kolektyviniuose rinkiniuose, 2 monografijose. Visa tai atspindima ir per 100 pranešimų, skaitytų tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Keliolikos periodinių mokslo leidinių sudarytojas, daugelio Lietuvos bei užsienio leidinių redakcinių kolegijų narys. Dalyvavo projektiniuose tyrimuose, kuriuose gvildenti įvairūs etninės kultūros fiksavimo bei tyrimo aspektai. Daktaro disertacijų gynimo tarybų pirmininkas, narys, oponentas. Tarptautinių organizacijų prie UNESCO narys, Lietuvos kompozitorių sąjungos narys. Mokslinių tyrimų sritys: muzikologija, etnomuzikologija, muzikos antropologija, kultūros antropologija, etninių kultūrų regioniniai bei lyginamieji tyrimai, kultūros paveldas, etninio bei tautinio tapatumo sankirtos, Lietuvos tautinių mažumų kultūros istorija, kultūrinė atmintis.