Inga Bartkienė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 001 filosofija
Įstaiga
Kauno kolegija
Gyvena
Kaunas, Lietuva
2007 m. Kauno technologijos universitete baigė eksporto inžinerijos bakalauro studijas (anglų kalba), įgydama mechanikos inžinerieriaus profesinę kvalifikaciją; 2009 m. ten pat baigė medijų filosofijos magistro studijas; 2016 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro disertaciją Kitas kaip ikonos fenomenas Jeano-Luco Mariono filosofijoje. Plėsdama mokslinį akiratį, dalyvavo kursuose (Strasbūras, Prancūzija, 2010; Talinas, Estija, 2011) bei seminaruose Lietuvoje. Akademiniuose leidiniuose paskelbė [skaitmuo] straipsnių, pristatė [skaitmuo] pranešimų konferencijose, neformaliuose susitikimuose (doktorantų seminaruose, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos organizuojamoje viešojoje diskusijoje). Mokslinių tyrimų sritys: fenomenologija, Jeano-Luco Mariono filosofija, medijų filosofija, religijos filosofija.
Grįžti