Tomas Kiauka

Laipsnis
daktaras
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 002 teologija
Įstaiga
VDA, KU
Pareigybė
dėstytojas, mokslo darbuotojas
Gyvena
Klaipėda, Lietuva
Studijavo evangeliškąją teologiją Erlangeno (1993–1997) ir Heidelbergo (1997–2000) universitetuose. 2005 m. Heidelbergo universitete apgynė humanitarinių mokslų srities teologijos krypties daktaro disertaciją Zeit und Theologie. Philosopisch-theologische Studien zum Problem Zeit. Nuo 2009 m. vyresniojo mokslo darbuotojas Klaipėdos universiteto Evangeliškosios teologijos centre, kuris 2014 m. buvo prijungtas prie Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto. Nuo 2011 m. Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultete dėsto filosofiją ir estetiką. Pagal programą „Gastseminar“ veda seminarus Hanoverio universitete. Kartu su Heidelbergo universiteto prof. W. Haerle sudarė, išvertė ir parašė įvadinę studiją knygai Dievo pėdsakais: XIX–XX a. evangeliškosios teologijos antologija. Rašo eseistinius tekstus. Žurnalo Kultūros barai redkolegijos (2008–2013) ir PEN klubo narys. Mokslinių tyrimų sritys apima tarpdisciplininius religijos, filosofijos ir meno kontekstus bei jų tarpusavio sąveikas: religijos ir meno filosofija, žmogaus tapatybės problematika globalizuotame ir medijizuotame pasaulyje, Rytų Prūsijos kultūrinė atmintis ir šiuolaikinė humanitarikos mokslo situacija.