Aušra Birgelytė

Laipsnis
daktarė
Vardas
docentė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 007 edukologija
Įstaiga
Lietuvos edukologijos universitetas
Padalinys
Geografijos ir turizmo katedra
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2006 m. Vilniaus pedagoginiame universitete apgynė socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro disertaciją Geografijos didaktinis projektas sinergetiniu požiūriu. Nuo 1999 m. Vilniaus pedagoginio universiteto lektorė. Nuo 2012 m. Lietuvos edukologijos universiteto Geografijos ir turizmo katedros docentė. 2006 m. parengė Žuvinto biosferos rezervato, o 2007–2011 m. Kamanų gamtinio valstybinio rezervato mokomąsias-pažintines programas. 2007 m. elektroniniam 6 klasės geografijos vadovėliui parengė 3 pamokų medžiagą. Nuo 2007 m. VšĮ „Gamtos paveldo fondas“ programų koordinatorė, švietimo ekspertė. 2008 m. ŠMM/ŠPC tyrimo „Pilietinių ir tautinių vertybių raiška socialinio ugdymo vadovėliuose“ ekspertė. 2009–2010 m. projekto „Institucinių gebėjimų stiprinimas parengiant Gamtos gidų programą, skatinančią pažintinio turizmo plėtrą saugomose teritorijose“ vadovė. 2010–2011 m. projekto „Aplinkosauginio švietimo tinklo sukūrimas darnios bendruomenės ugdymui“ vadovė. 2010–2011 m. Projekto „Už švarią žemę ir tyrą vandenį“ vadovė. 2007-2013 m. projekto „Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas“ lektorė. 2013–2014 m. projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5-8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ geografijos mokymosi objektų elektroninėje erdvėje rengėja. 2014–2015 m. projekto „Ekologinio švietimo plėtra saugomose teritorijose“ (nr. F4-2014-117) programų koordinatorė. Akademinėje spaudoje paskelbė 10 straipsnių. Mokslinių tyrimų sritys: edukologijos ir geografijos didaktika, mokymosi metodai, darni plėtra, aplinkosauga.