Justinas Jarusevičius

Laipsnis
doktorantas
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 001 teisė
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Privatinės teisės katedra
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2012 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. 2013 m. Londono universiteto Karališkajame koledže (King's College London) baigė podiplomines Europos Sąjungos teisės studijas. 2016 m. Harvardo universiteto Teisės mokykloje (Harvard Law School) įgijo Teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Nuo 2014 m. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros doktorantas. 2010–2012 m. stažavosi Salcburgo Universitete Austrijoje (Universität Salzburg), Europos institute Florencijoje (European University Institute), Arbitražo akademijoje Paryžiuje (Académie de l’arbitrage). 2013–2015 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete dėstė tarptautinę privatinę teisę. Nuo 2013 m. atstovauja Lietuvą, Latviją ir Estiją Jungtinių Tautų tarptautinės prekybos teisės komisijos (UNCITRAL) vykdomame Niujorko konvencijos gido projekte, kuriam vadovauja Kolumbijos teisės mokyklos (Columbia Law School) profesorius George Bermann ir Jeilo teisės mokyklos (Yale Law School) profesorius Emmanuel Gaillard. Nuo 2013 m. atstovauja Lietuvą ir Latviją Komercinio arbitražo metraščio (Yearbook Commercial Arbitration) projekte, kuriam vadovauja Erasmus universiteto Roterdame (Erasmus Universiteit Rotterdam) profesorius Albert Jan van den Berg. Mokslinių tyrimų sritys: komercinių ginčų sprendimas, įmonių valdymas, arbitražas.
Grįžti