Vytautas Sinkevičius

Laipsnis
daktaras
Vardas
profesorius
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 001 teisė
Įstaiga
Mykolo Romerio universitetas
Padalinys
Viešosios teisės institutas
Pareigybė
dėstytojas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1975 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete (VU TF) baigė vientisąsias teisės studijas. 2001 m. ten pat apgynė socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro disertaciją Lietuvos Respublikos pilietybės teisinis reguliavimas 1918-2001 metais: raida ir dabartinio teisinio reguliavimo problemos (doktorantūros komiteto pirmininkas, darbo vadovas – profesorius Mindaugas Maksimaitis). Nuo 1975 m. VU TF Valstybinės teisės katedros dėstytojas, nuo 1981 m. leidyklos „Mintis“ Teisinės literatūros redakcijos vedėjas. 1981–1990 m. LTSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo tarnautojas: 1981–1983 m. LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo skyriaus vyr. referentas; 1983–1985 m. – Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininko pavaduotojo padėjėjas, 1985–1989 m. – Pirmininko padėjėjas. Nuo 1989 m. – Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas. 1990–1999 m. – Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo (vėliau Seimo) Juridinio skyriaus (dab. LRSK Teisės departamento) vedėjo pavaduotojas, vėliau – vedėjas, Teisės departamento direktorius. Valstybinės derybų su Rusija delegacijos narys. 1999–2008 m. LR Konstitucinio Teismo teisėjas. Nuo 2010 m. Lietuvos mokslo tarybos narys. Lietuvos ir užsienio mokslinėje spaudoje paskelbė 3 monografijas ir 29 straipsnius. Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija, Lietuvos Respublikos pilietybė.
Grįžti