Gabrielė Gudaitienė

Laipsnis
doktorantė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 005 istorija ir archeologija
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Archeologijos katedra
Gyvena
Vilnius, Lietuva
Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigė archeologijos bakalauro ir magistro studijas, apgindama baigiamuosius darbus Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite-mezolite Lietuvoje (2011 m.) bei Paleolitas ir mezolitas Neries žemupyje (2013 m.), vadovas – dr. Egidijus Šatavičiaus. Studijų metu įgijo svarbios archeologinių kasinėjimų praktikos Lietuvoje, kartu dalyvavo archeologinėse ekspedicijose Prancūzijoje, Švedijoje, Vokietijoje. Nuo 2012 m. savarankiškai vykdo akmens amžiaus gyvenviečių Pabartoniuose ir Dūkšteliuose tyrimus. Šiuo metu tęsia doktorantūros studijas Vilniaus universitete, rengdama disertaciją apie Lietuvos Panerio baseino vakarinės dalies pirminį apgyvendinimą (vad. doc. dr. Aleksiejus Luchtanas). 2015–2016 m. stažavosi Monrepos ir Šlezvigo archeologijos institutuose (Vokietija). Nuo 2015 m. vykdo visuomenei atviros archeologinės ekspedicijos projektą Pabartoniuose, kurį remia Lietuvos kultūros taryba. Mokslinių tyrimų sritys: vėlyvasis paleolitas ir mezolitas Lietuvoje ir Pasaulio ikineolitinių laikų archeologija, priešistorinės gyvensenos rekonstrukcijos, ugnies panaudojimo technologijos, titnaginių ir kitų uolienų apdirbimo technologijos bei įrankių gamyba, archeologijos mokslo populiarinimas ir didaktika.
Grįžti