Inga Klimašauskienė

Laipsnis
doktorantė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 001 teisė
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Teisės fakultetas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2005 m. Vilniaus universitete baigė teisės magistro studijas. 2009 m. Safolko universitete (Suffolk University in Boston, JAV) baigė tarptautinės teisės magistro ir pasaulinės verslo teisės programą, įgydama tarptautinės teisės magistro laipsnį. 2013 m. Vilniaus universiteto Tarptautinėje verslo mokykloje baigė tarptautinio verslo ir teisės studijų programą, įgydama tarptautinio verslo magistro laipsnį. Kelia kvalifikaciją Europos teisės akademijoje (ERA), yra aktyvi Europos darbo teisės teisininkų asociacijos (EELA) narė, Europos darbo teisės žurnalo (EELC) nacionalinė reporterė. Vilniaus universiteto teisės fakulteto kolektyvinės darbo teisės ir socialinės partnerystės instituto narė. 2015 m. parengė publikacijas „The Reconciliation of Work and Family Life in the Court of Justice of the European Union Case Law“ (Krokuvos universiteto metraštis studia z zakresu prawa pracy i polityki społeczne), „Profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinamumas pagal Europos Sąjungos teisę“ (Teisė); 2016 m. – „The Reconciliation of Professional, Private, and Family Life: The Key Measures” (Tarptautinis doktorantūros studijų tinklo leidinys). Mokslinių tyrimų sritys: darbo teisės ir socialinės apsaugos teisės aspektai profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinimo pagal Europos teisę problematikoje.