Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 004 filologija
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Filologijos fakultetas
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1998 m. Vilniaus universitete įgijo lietuvių filologijos specialybę, 2000 m. baigė ir magistro studijas. 2014 m. ten pat apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos krypties daktaro disertaciją Gardinas ‒ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros centras: XVIII a. antroji pusė (1795-1793 m.), kur aptartas Gardino, kaip vieno svarbiausių LDK kultūros centrų XVIII a. antroje pusėje, kultūrinis gyvenimas, įkvėptas ne tik Vakarų ir Vidurio Europos patirčių, bet ir Apšvietos bei Kontrapšvietos propaguotų idėjų sandūros. 2010–2011 m. stažavosi Varšuvos universitete, Baltarusijos valstybiniame universitete. Domisi senąja lietuvių ir lenkų literatūra, kultūra, Apšvietos epocha. Tyrimų rezultatai paskelbti įvairiuose mokslo leidiniuose (Literatūra, Darbai ir dienos, Senoji Lietuvos literatūra, Oikos ir kt.). Vilniaus universitete dėsto lietuvių filologijos ir užsienio kalbų studentams. Kultūrinėje spaudoje publikuoja grožinius tekstus, esė, recenzijas. 2008 m. išleido knygą Akmeniniai Avondalio namai. Mokslinių tyrimų sritys: XVIII-XIX a. lietuvių ir lenkų literatūra bei kultūra, Apšvietos epocha, švietėjiška, didaktinė literatūra, XVIII-XIX a. periodika.