Martynas Endrijaitis

Laipsnis
daktaras
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 001 teisė
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Teisės fakultetas
Pareigybė
dėstytojas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2015 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete apgynė socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro disertaciją Finansinės apskaitos standartų taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu. Šiuo metu Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete studijuoja audito ir apskaitos magistrantūroje. Būdamas Apskaitos standartų komiteto narys, dalyvauja rengiant ir priimant Verslo apskaitos standartus, jų metodines rekomendacijas. Dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, kitose tarptautinėse ir nacionalinėse darbo grupėse mokesčių klausimams, nagrinėja mokestinius ginčus ir priima sprendimus. Veda seminarus ir paskaitas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentams, aktyviai dalyvauja universiteto veikloje. Publikavo mokslinių ir praktinių straipsnių finansų ir mokesčių teisės, finansinės apskaitos temomis, dalyvauja tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose, seminaruose, mokymuose. Parengė apibendrintų mokesčių įstatymų komentarų, mokesčių deklaracijos formų ir jų užpildymo taisyklių, kitų mokesčių teisės aktų projektų. Mokslinių tyrimų sritys: finansų ir mokesčių teisė, finansinės apskaitos teisinis reguliavimas.
Grįžti