Nerijus Brazauskas

Laipsnis
daktaras
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 004 filologija
Įstaiga
Šiaulių universitetas
Padalinys
Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedra
Pareigybė
dėstytojas
Gyvena
Šiauliai, Lietuva
2000 m. Šiaulių universitete įgijo socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir lietuvių kalbos bei literatūros mokytojo kvalifikaciją. 2002 m. ten pat baigė literatūrologijos studijų programą, įgydamas filologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. 2002–2006 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute studijavo filologijos krypties doktorantūroje. 2007 m. Vilniaus universitete apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos krypties daktaro disertaciją XX a. lietuvių modernistinis romanas: istorinis ir teorinis aspektai. 2010 m. išleido monografiją XX a. lietuvių modernistinis romanas: raidos ir poetikos linkmės. Mokslinių tyrimų rezultatai išdėstyti mokslo žurnaluose skelbtuose straipsniuose, pristatyti nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Paskelbė mokslo darbų analitinių recenzijų, mokslo sklaidos publikacijų, meno kūrinių recenzijų, publikuotų kultūros ar profesiniuose leidiniuose. Vykdo taikomuosius mokslo darbus, užsiima ekspertine veikla, yra tarptautinių ir nacionalinių mokslo renginių organizacinių komitetų narys. Mokslinių tyrimų sritys: romano teorija ir poetika, XX a. modernistinis romanas, literatūros teorija, XX a. lietuvių literatūros istorija, šiuolaikinis lietuvių romanas, interdisciplininiai literatūros tyrinėjimai, Lietuvos partizanai kolektyvinėje atmintyje, kultūrinė atmintis, tapatybė.
Grįžti