Giedrius Tamaševičius

Laipsnis
daktaras
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 004 filologija
Įstaiga
Lietuvių kalbos institutas
Padalinys
Sociolingvistikos skyrius
Pareigybė
mokslo darbuotojas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1996 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros bei danų kalbos bakalauro studijas. 2006 m. ten pat įgijo skandinavų kalbotyros magistro laipsnį, o 2012 m. apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos krypties daktaro disertaciją Žiniasklaidos lyderių sociolingvistinė kompetencija visuomenės transformacijų kontekste. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Skandinavistikos centro lektorius. Mokslinių tyrimų sritys: sociolingvistika, radijo ir televizijos kalba, kalbos ideologijos.
Grįžti