Giedriaus Tamaševičiaus paskiausias turinys

 1. Giedrius Tamaševičius

  Straipsnis Konversacionalizacijos apraiškos Lietuvos viešajame diskurse: politiko Arūno Valinsko atvejis

  Expressions of Conversationalization in Lithuanian Public Discourse: The Case of the Politician Arūnas Valinskas Summary. One of the changing expressions of public discourse – conversationalization – is when a private conversation typical of an informal environment becomes more and more...
 2. Giedrius Tamaševičius

  Straipsnis Konversacionalizacijos apraiškos Lietuvos viešajame diskurse: politiko Arūno Valinsko atvejis

  Literatūra Bonner, Frances, Ordinary Television: Analyzing Popular TV, London: Sage, 2003. Crystal, David, The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge: Cambridge University Press, 1992. Cukor-Avila, Patricia; Guy Bailey, “The Effects of the Race of the Interviewer on Sociolinguistic...
 3. Giedrius Tamaševičius

  Straipsnis Konversacionalizacijos apraiškos Lietuvos viešajame diskurse: politiko Arūno Valinsko atvejis

  Baigiamosios pastabos Tyrimas parodė, kad visose penkiose laidose AV, vartodamas neformaliojo stiliaus leksiką, laikėsi tam tikro vidurio kelio. Veikiausiai tai apskritai sietina su jo pasirinkta politiko strategija. Viena vertus, jis atsiskleidė kaip išmanantis politinę retoriką asmuo, gebantis...
 4. Giedrius Tamaševičius

  Straipsnis Konversacionalizacijos apraiškos Lietuvos viešajame diskurse: politiko Arūno Valinsko atvejis

  Didesnei žiūrovų pramogai kuriamo „šeimyninio konflikto“ kontekste AV, kaip ir kiti laidos dalyviai, pasirinko skirtingo formalumo lygmenis. Režisierius VP šiuo požiūriu buvo bene neutraliausias – jis į visus pašnekovus kreipėsi jūs ir pavartojo vos vieną kitą stilistiškai žymėtą žodį (dušia...
 5. Giedrius Tamaševičius

  Straipsnis Konversacionalizacijos apraiškos Lietuvos viešajame diskurse: politiko Arūno Valinsko atvejis

  Laida AV5 – ekspertas Muzikinė pokalbių laida „Žvaigždžių duetai“ yra ilgiausiai gyvuojanti tokio pobūdžio pramoginė laida. Kaip ir kiti panašūs televizijos konkursai („Šok su manimi“, „Chorų karai“ ir kt.), ji išsiskiria savo artumu pokalbių šou žanrui. Lemiamas vaidmuo čia tenka ne konkurso...
 6. Giedrius Tamaševičius

  Straipsnis Konversacionalizacijos apraiškos Lietuvos viešajame diskurse: politiko Arūno Valinsko atvejis

  Nors „Myliu LT“ žanras (humoristinis asmenybių pokalbių šou) ir artimas pašnekovų santykis leido tikėtis neformalesnio bendravimo, analizė vis dėlto parodė, kad abu kalbėtojai nebuvo linkę dažnai vartoti neformaliojo stiliaus leksiką. Laidos vedėjas MM ją pasitelkė vos kelis kartus (pvz., jo...
 7. Giedrius Tamaševičius

  Straipsnis Konversacionalizacijos apraiškos Lietuvos viešajame diskurse: politiko Arūno Valinsko atvejis

  Pokalbių šou AV4: įžymybė Televizijos anonsuose pokalbių šou laida „Myliu LT“ buvo pristatoma kaip „ekstremalių pokalbių ir niekingo humorėlio“ laida. Ją sudarydavo vaidybiniai siužetai, pokalbiai, muzikiniai numeriai. Šiam tyrimui buvo išrašytas tik pokalbis tarp AV ir laidos vedėjo Marijono...
 8. Giedrius Tamaševičius

  Straipsnis Konversacionalizacijos apraiškos Lietuvos viešajame diskurse: politiko Arūno Valinsko atvejis

  Nepaisant emocingo oponentų ginčo ir kelis kartus pasikartojusio žodžio perėmimo, pašnekovai neformaliojo stiliaus žodžius pavartojo vos kelis kartus. Lemiamas veiksnys čia veikiausiai buvo tai, kad diskutuojama apie konkretaus teisinio dokumento aspektus. AV, kalbėdamas emocingai, kelis kartus...
 9. Giedrius Tamaševičius

  Straipsnis Konversacionalizacijos apraiškos Lietuvos viešajame diskurse: politiko Arūno Valinsko atvejis

  Nors neformaliojo stiliaus leksikos pavartojimų skaičius šioje laidoje yra didžiausias, palyginti su kitomis laidomis, tačiau vertinant procentiškai formalumo–neformalumo skalėje laida atsidūrė greta jau aptartos laidos „Pozicija“. Tokius rezultatus visų pirma lėmė tai, kad AV pokalbis šioje...
 10. Giedrius Tamaševičius

  Straipsnis Konversacionalizacijos apraiškos Lietuvos viešajame diskurse: politiko Arūno Valinsko atvejis

  Laida AV2: įžymybė Asmenybių pokalbių šou laidoje „Atvirai su žvaigžde“ žiūrovus buvo siekiama sudominti pašnekovo asmenybe, negirdėtais pasakojimais apie publikai rūpimą įžymybės asmeninį gyvenimą. Į tyrimą įtrauktoje laidoje su AV (tuomet eiliniu Seimo nariu) daugiausia buvo kalbama apie...
 11. Giedrius Tamaševičius

  Straipsnis Konversacionalizacijos apraiškos Lietuvos viešajame diskurse: politiko Arūno Valinsko atvejis

  Toks Lietuvos politinėje padangėje gana tradicinis politikos naujoko AV kalbėjimas tarsi paneigia žiniasklaidoje pasirodžiusius nuogąstavimus, kad AV nepavyks tapti profesionaliu politiku, o populiarumo jis sieks vien būdamas įdomus žiniasklaidai, pvz., ekstravagantišku elgesiu, atviravimu ir...
 12. Giedrius Tamaševičius

  Straipsnis Konversacionalizacijos apraiškos Lietuvos viešajame diskurse: politiko Arūno Valinsko atvejis

  Neformaliojo stiliaus leksikos pavartojimų skaičius kiekvienoje laidoje pateikiamas procentine išraiška pagal santykį su visų tiriamojo pavartotų žodžių skaičiumi 1 lentelėje. Visuose pateiktuose išrašų fragmentuose neformaliojo stiliaus leksika yra pateikta paryškintai. Daugtaškis išrašuose...
 13. Giedrius Tamaševičius

  Straipsnis Konversacionalizacijos apraiškos Lietuvos viešajame diskurse: politiko Arūno Valinsko atvejis

  Toliau pateiktoje lentelėje nurodomi pagrindiniai duomenys apie kiekvieną Arūno Valinsko atvejo laidą (žr. 1 lentelę): laidos kodas, rodantis jos vietą atvejo formalumo–neformalumo kontinuume; laidos žanras, pavadinimas, transliacijos metai ir transliuotojo pavadinimas; tiriamojo vaidmuo...
 14. Giedrius Tamaševičius

  Straipsnis Konversacionalizacijos apraiškos Lietuvos viešajame diskurse: politiko Arūno Valinsko atvejis

  2009–2011 m. laikotarpiu Valinskas buvo vienas iš nedaugelio politikų, nuolat dalyvavusių ne tik debatų, bet ir pramoginėse laidose. Penkios į tyrimą įtrauktos laidos skyrėsi ne tik savo žanru, bet ir pačiam Valinskui jose tenkančiu vaidmeniu ir ypač statusu: „Žinių radijo“ laidoje „Pozicija“...
 15. Giedrius Tamaševičius

  Straipsnis Konversacionalizacijos apraiškos Lietuvos viešajame diskurse: politiko Arūno Valinsko atvejis

  Konkretaus asmens kalbiniams pasirinkimams greta jau aptartų žanro ir vaidmens kintamųjų didelę įtaką turi santykis su pašnekovu. Kiekvienos komunikacinės situacijos atveju santykis tarp jų nustatomas, apibrėžiant pokalbio dalyvių ryšius pagal pažinties ir draugiškumo laipsnį. Jis gali būti...