Irena Buckley

Laipsnis
daktarė
Vardas
profesorė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 004 filologija
Įstaiga
Vytauto Didžiojo universitetas
Padalinys
Lietuvių literatūros katedra
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Kaunas, Lietuva
1973 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. 1993 m. ten pat apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos krypties daktaro disertaciją XIX a. lietuvių literatūros santykis su pagoniškąja kultūra ir krikščionybe. 2000 m. stažavosi Pietų Bretanės, 2011 m. – Sorbonos Paryžiuje, o 2012 m. – Strasbūro universitetuose. 1991–1993 m. Kauno technologijos universiteto Panevėžio fakulteto dėstytoja, 1993–1998 m. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Lietuvių literatūros katedros vyresnioji asistentė, 1998–2007 m. VDU Lietuvių literatūros katedros docentė, vėliau – profesorė. Nuo 2007 m. Vytauto Didžiojo universiteto Menų centro vadovė. Nuo 1993 m. Simono Stanevičiaus bendrijos narė. Paskelbė straipsnių knygose Senoji Lietuvos literatūra, žurnaluose Metai, Darbai ir dienos, almanache Aitvarai, sudarė du leidinius. Monografijų Retorikos tradicija XIX amžiaus lietuvių literatūroje (2006) ir L'Eden lituanien et la Babylone française: les contacts culturels franco-lituaniens au XIXe siècle (kartu su Marie-France de Palacio, 2012) autorė. Mokslinių tyrimų sritys: XIX amžiaus lietuvių literatūra, retorika ir komunikacija, mitopoetiniai diskursai, senoji Lietuvos literatūra.
Grįžti