Egidijus Kūris

Laipsnis
daktaras
Vardas
profesorius
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 001 teisė
Įstaiga
Europos Žmogaus Teisių Teismas
Pareigybė
teisėjas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1984 m. su pagyrimu baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, iki 1994 m. čia dirbo asistentu, dėstė teisės sociologiją. 1988 m. Maskvos M. Lomonosovo valstybiniame universitete apgynė teisės mokslų kandidato disertaciją Teisėdaros proceso demokratizavimas kaip tarybinės liaudies socialistinės savivaldos. 2008 m. atvirame Vilniaus universiteto Teisės ir Ekonomikos fakultetų Tarybų posėdyje viešam nagrinėjimui pateikė mokslo darbų apžvalgą Konstitucinė teisė kaip jurisprudencinė teisė: konstitucinė justicija ir teisės paradigmos transformacija Lietuvoje (habilitacijos komisijos pirmininkas – prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius). 1984–1985 m. ir 1988–1991 m. dirbo VU Teisės fakultete: 1985–1988 m. – aspirantu, 1991–1992 m. – vyr. dėstytoju. 1993–1997 m. Lietuvos Konstitucinio Teismo teisėjo padėjėjas. Vienas iš VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto steigėjų, 1992–1999 m. direktorius, profesorius, dėstė bei tyrė viešąją (konstitucinę bei administracinę) teisę. 1999–2008 m. Lietuvos Konstitucinio Teismo teisėjas, 2002–2008 m. Teismo pirmininkas. Nuo 2013 m. Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjas. Mokslinių tyrimų sritys: konstitucinė teisė, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija, žmogaus teisės.
Grįžti