Jevgenija Vienažindytė

Laipsnis
doktorantė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 001 teisė
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Viešosios teisės katedra
Pareigybė
asistentė
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2006–2011 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete studijavo tarptautinę ir ES teisę, įgydama kvalifikacinį teisės magistro laipsnį. Šiuo metu ten pat, Viešosios teisės katedroje tęsia socialinių mokslų srities teisės krypties doktorantūros studijas tema Bosphorus prezumpcijos ir Europos Sąjungos (ES) prisijungimo prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos. 2009–2010 m. pagal programą „Erasmus“ tobulinosi Umeo universitete (Švedija). 2013 m. stažavosi Melburno universiteto Teisės mokykloje, 2014 m. – Londono karalienės Meri universiteto Teisės mokykloje (angl. Queen Mary University London School of Law) ir Liuksemburgo universiteto Teisės fakultete, 2015 m. – Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinės advokatės Eleanor Sharpston tarnyboje. Ruošia teisės studentų komandas į tarptautinius teismo proceso inscenizacijos konkursus tarptautinės viešosios ir ES teisės srityse bei dėsto Europos žmogaus teisių kursą Vilniaus universiteto Teisės fakulteto teisės magistratūros (LLM) užsienio studentams. Perskaitė 4 pranešimus mokslinėse konferencijose, akademinėje spaudoje paskelbė 5 straipsnius. Mokslinių tyrimų sritys: tarptautinė viešoji teisė, žmogaus teisių teisė, ES teisė ir bio (gyvybės mokslų) teisė.