Laura Laurušaitė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 004 filologija
Įstaiga
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Padalinys
Naujosios literatūros skyrius
Pareigybė
mokslo darbuotoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2011 m. Vilniaus universitete ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (LLTI) apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos krypties daktaro disertaciją Baltų egzodo romanai: postkolonijinis žvilgsnis, už kurią Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) konkurse „Geriausios disertacijos 2011“ skirta pirmoji vieta. 2013–2015 m. Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedroje vykdė podoktorantūros studijų projektą „Lietuvių ir latvių (e)migracinė literatūra: imagologinis tyrimas“. Per pastaruosius 5 metus stažavo 5 užsienio mokslo centruose: Stokholmo universiteto Baltistikos institute, Latvijos universiteto Baltų filologijos katedroje, Sietlo Vašingtono universiteto Skandinavistikos studijų katedroje, Vengrijos Lorándo Eötvöšo universiteto Slavų ir Baltų filologijos institute ir Talino universiteto Estijos humanitariniame institute. LLTI Literatūrinės baltistikos grupės mokslinės programos „Lyginamieji baltų literatūrų tyrimai: tipologiniai aspektai (2013-1017)“ tyrėja. AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies), Baltic Heritage Network, Lietuvos ir Latvijos forumo asociacijos, LEU Lituanistikos (Baltistikos) centrų asociacijos, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narė. Nuo 2016 m. Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos valdybos narė. Tyrimų įžvalgos išdėstytos daugiau kaip 10 mokslo straipsnių, monografijoje Tarp nostalgijos ir mimikrijos: lietuvių ir latvių pokario išeivijos romanai (2015). Mokslinių interesų sritys: lyginamieji literatūrų tyrimai, literatūrinė baltistika, migracijos studijos, postkolonializmas, imagologija.
Grįžti