Lijana Muradian

Laipsnis
doktorantė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 005 istorija ir archeologija
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Istorijos fakultetas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2012 m. Vilniaus universitete baigė Archeologijos bakalauro, o 2015 m. – magistro studijas. Ten pat tęsia humanitarinių mokslų srities istorijos krypties doktorantūros studijas tema Ankstyvojo metalų laikotarpio visuomenės socialinė organizacija Pietryčių Baltijos regiono vakarinėje dalyje laidojimo paminklų duomenimis (vad. doc. dr. Algimantas Merkevičius). Nuo 2009 m. dalyvauja įvairių archeologinių objektų tyrimuose: Kernavėje (Širvintų r. sav.), Meškučiuose (Marijampolės sav.), Kurmaičiuose (Kretingos r.), Kluonaliuose (Kretingos r.), Kašučiuose (Kretingos r.), Laboruose (Pakruojo r.) ir kt.). Dalyvavo 3 moksliniuose projektuose: 2010 m. – „kultūrinio kraštovaizdžio raida archeologijos ir gamtos mokslų duomenimis (Archeokraštovaizdis)“ (vad. doc. dr. Valdemaras Šimėnas); 2011 m. – „Seniausi metaliniai dirbiniai Lietuvoje“ (vad. doc. dr. Algimantas Merkevičius); 2012–2013 m. „Ankstyvųjų baltų visuomenės tapatumo bruožai remiantis archeologijos paveldo tyrimais Lietuvoje (Archbaltai)“ (vad. doc. dr. Algimantas Merkevičius). Kartu su bendraautoriais parengė mokslinį katalogą, skirtą II–I tūkst. pr. Kr. gyvenvietėms, sudarė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros 70–ies metų jubiliejui skirtą leidinį bei paskelbė įvairių mokslo ir informacinių straipsnių mokslo leidiniuose. Mokslinių tyrimų sritys: II–I tūkst. pr. Kr. kultūriniai, socialiniai ir ekonominiai procesai Rytų Baltijos regione, ankstyvojo metalų laikotarpio laidosena, socialinė archeologija, teorinė archeologija.