Gediminas Petrauskas

Laipsnis
doktorantas
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 005 istorija ir archeologija
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Istorijos fakultetas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2009 m. Vilniaus universitete baigė archeologijos bakalauro, 2011 m. – archeologijos magistro studijas. Nuo 2011 m. jungtinės Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantūros studentas. Rengia disertaciją tema Laidosena viduramžių Lietuvoje: mirusiųjų deginimo paprotys. 2014 m. stažavosi Tartu universitete (Estijoje), 2016 m. – Baltarusijos Nacionalinės mokslų akademijos Istorijos institute. Dalyvavo tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir seminaruose Lietuvoje, Čekijos Respublikoje, Danijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Lietuvos archeologijos draugijos (nuo 2009 m.) ir Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdžio (nuo 2011 m.) narys. Mokslinių tyrimų sritys: mirusiųjų deginimo paprotys, viduramžių Lietuvos laidojimo papročiai, mirties ir laidosenos teorija, baltų religija ir mitologija, naujausiųjų laikų konfliktų archeologija, Lietuvos partizaninio karo archeologija.
Grįžti