Aurelija Mykolaitytė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 004 filologija
Įstaiga
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Padalinys
Šiuolaikinės lietuvių kultūros skyrius
Pareigybė
jaunesnioji mokslo darbuotoja
Gyvena
Kaunas, Lietuva
1994 m. Vilniaus universitete įgijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo specialybę. 1999 m. ten pat baigė visuotinės literatūros magistro studijas. 2004 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos krypties daktaro disertaciją Jugendo stiliaus apraiškos lietuvių ir latvių prozoje. Tyrimų rezultatus paskelbė monografijoje Gražiosios epochos stilistika: literatūriniai XX a. pradžios žaidimai bei moksliniuose straipsniuose, publikuotuose Lietuvoje, Latvijoje ir Graikijoje. Parengė straipsnius apie tarpukario ir šiuolaikinę literatūrą vadovėliui Trumpa lietuvių literatūros istorija. Skaitė paskaitas Latvijos, Liepojos ir Tartu universitetuose. Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinės kultūros reiškiniai, XX–XXI a. lietuvių literatūra, komparatyvistika, literatūros ir kitų menų sąsajos, lietuvių ir latvių literatūrų ryšiai, literatūros topografija, trauminė atmintis ir pokolonijinis diskursas.
Grįžti