Jurga Jonutytė

Laipsnis
daktarė
Vardas
docentė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 001 filosofija
Įstaiga
Vytauto Didžiojo universitetas
Padalinys
Filosofijos ir socialinės kritikos katedra
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Kaunas, Lietuva
2007 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro disertaciją Tradicija kaip laiko patirtis: fenomenologinės ir naratologinės perspektyvų sankirta. Šiuo metu ten pat dėsto Rytų Vidurio Europos socialinės atminties naratologinių tyrimų, Ekologinės sąmonės tyrimų ir variacijų, Socialinės filosofijos ir Istorijos filosofijos kursus. Išleido mokslinę monografiją Tradicijos sąvokos kaita, paskelbė mokslinių straipsnių, dalyvavo mokslinėse konferencijose. Iš vokiečių kalbos išvertė filosofijos tekstų. Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinė socialinė ir istorijos filosofija, filosofinės laiko ir atminties teorijos, atminties antropologiniai-naratologiniai tyrimai, interdisciplininių atminties tyrimų metodologija, ekosofija, biopolitikos teorijos.