Rūta Petrauskaitė

Laipsnis
habilituota daktarė
Vardas
profesorė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 004 filologija
Įstaiga
Vytauto Didžiojo universitetas
Padalinys
Lietuvių kalbos katedra
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Kaunas, Lietuva
1990 m. Vilniaus universitete apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos krypties daktaro disertaciją Lietuvių kalbos slinkties veiksmažodžių semantika ir stilistika (palyginta su anglų kalba). 2002 m. Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus pedagoginiame universitete apgynė habilituoto daktaro disertaciją Tekstynų lingvistika ir lietuvių kalbos vartosena. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto, Lietuvių kalbos katedros profesorė. Dėsto semantikos ir pragmatikos, tekstynų lingvistikos, diskurso analizės kursus magistrantams, veda akademinio diskurso seminarus doktorantams, vadovauja 3 doktorantams, 8 doktorantai apgynė disertacijas. Skaitė lituanistinių dalykų ir lietuvių kalbos kursus Stokholmo ir Ilinojaus universitetuose. Erasmus akademinių mainų programos dėstytoja, skaito paskaitas Miunsterio (Vokietija) ir Antverpeno (Belgija) universitetuose. Humanitarinės krypties žurnalų International Journal of Corpus Linguistics, Archyvum Lithuanicum bei Darbai ir dienos redakcinių kolegijų narė. Paskelbė daugiau kaip 90 straipsnių apie tekstynų lingvistikos metodologiją, terminologiją, frazeologiją, kognityviąją metaforą, diskurso ir žanro analizę. Išleido 2 monografijas ir daugiau kaip 50 populiarių straipsnių apie kalbą. Mokslinių tyrimų sritys: leksikologija, semantika, teksto ir tekstynų lingvistika.