Vilius Ivanauskas

Laipsnis
daktaras
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 005 istorija ir archeologija
Gyveno
1979–2018
2001 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigė istorijos bakalauro studijas. 2002 m. VU TSPMI baigė politikos mokslų bakalauro studijas. 2003 m. VU Istorijos fakultete baigė istorijos magistro studijas. 2008 m. Lietuvos istorijos institute (pagal doktorantūros teikimo sutartį su Klaipėdos universitetu) apgynė humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertaciją Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje: tarp stagnacijos ir dinamikos (1970–1988 m.). 2005 m. vykdė mokslinę stažuotę Maxo-Plancko socialinės antropologijos institute (Halė prie Zalės, Vokietija). 2009–2011 m. podoktorantūros programos stažuotojas VU TSPMI. 2012–2013 m. pagal programą Fulbright Scholar stažavosi Kalifornijos Berklio universitete. 2015 m. pagal institucinių mainų programą stažavosi Herderio institute (Marburgas, Vokietija). Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas. 2 monografijų autorius: Įrėminta tapatybė: Lietuvos rašytojai tautų draugystės imperijoje, 2015; Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje: tarp stagnacijos ir dinamikos (1968–1988), 2011. Skaitė viešąsias paskaitas Kalifornijos Berklio, Indianos, Kolumbijos, Šiaurės Karolinos universitetuose bei Kenano institute (V. Vilsono centras, Vašingtonas). Vilniaus simpoziumo vėlyvojo sovietmečio ir posovietmečio klausimais rengėjas. Mokslinių tyrimų sritys: sovietinis kultūrinis ir politinis elitas, etninis partikuliarizmas; sovietinių periferijų (pvz. Lietuva, Gruzija, Kirgizija) santykiai su centru, nacionalinio komunizmo apraiškos, biurokratija ir neformalios praktikos.