Aušra Dambrauskienė

Laipsnis
doktorantė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 001 teisė
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Baudžiamosios justicijos katedra
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2012 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Šiuo metu ten pat, Baudžiamosios justicijos katedroje tęsia socialinių mokslų srities teisės krypties doktorantūros studijas ir rengia disertaciją tema Ultima ratio principo įgyvendinimas kriminalizuojant veikas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. 2009–2011 m. klausė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Vokietijos teisės centro organizuotą Vokietijos ir Europos Sąjungos teisės paskaitų programos ciklą. 2011 m. stažavosi Vokietijoje, Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje (Kiolnas, Diuseldorfas, Vupertalis): Kiolno miesto bei generalinėje prokuratūroje, Jaunimo reikalų ir teisės tarnyboje, bausmių vykdymo institucijose, kriminologijos tyrimų tarnyboje, policijos departamente, žemės teisme. 2015 m. pagal programą „Erasmus“ tobulinosi bei rengė disertaciją J. W. Goethe’s universitete (Frankfurtas prie Maino, Vokietija). 2015 m. dalyvavo Tarptautinio doktorantūros studijų tinklo organizuotoje trečiojoje tarptautinėje mokslinėje doktorantų ir jaunųjų tyrėjų konferencijoje „Security as the Purpose of Law“, kurios metu pristatė pranešimą „Defamation as a Criminal Offence in the Context of the Protection of Freedom of Expression“, publikuotą specialiame konferencijos leidinyje. Akademinėje spaudoje paskelbė 3 straipsnius. Mokslinių tyrimų sritys: baudžiamoji teisė, baudžiamoji politika, žmogaus teisių teisė.