Šarūnas Liekis

Laipsnis
daktaras (HP)
Vardas
profesorius
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 002 politikos mokslai
Įstaiga
Vytauto Didžiojo universitetas
Padalinys
Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Pareigybė
dekanas
Gyvena
Kaunas, Lietuva
1991–1992 m. studijavo Oksfordo universitete. 1993 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1993–1997 m. tęsė mokslus Brandeiso universitete (Masačiusetso valstija), kur 1997 m. apgynė socialinių mokslų srities politikos mokslų krypties daktaro disertaciją Accommodating National Minorities in Lithuania: The Case of Jewish Autonomy 1918–1925. 1995–1996 m. vykdė tyrimus Jeruzalės hebrajų universitete. 1998–2000 m. Vilniaus universiteto Kultūrinių bendrijų centro direktoriaus pavaduotojas. 1999–2000 m. Vilniaus universiteto dėstytojas. 2001–2002 m. JAV holokausto memorialinio muziejaus mokslo darbuotojas. 2001–2011 m. Mykolo Romerio universiteto dėstytojas, nuo 2006 m. profesorius. 2005 m. Vilniaus universitete atliko habilitacijos procedūrą. Nuo 2010 m. dėsto Vytauto Didžiojo universitete, Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas. Nuo 2009 m. vizituojantis profesorius Trnavos Šv. Kirilo ir Metodijaus universitete (Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovakija). 1992–1993 m. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos atašė. 1994–1995 m. A. Sacharovo fondo darbuotojas. 1997–2001 m. Atviros Lietuvos fondo programų direktorius. 1998–2000 m. PHARE Pilietinės visuomenės plėtros programos valdybos ekspertas, 2000–2005 m. Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro valdybos pirmininkas, nuo 2002 m. Europos Tarybos kovos prieš rasizmą ir netoleranciją šalies komisijos pamaininis ekspertas, nuo 2003 m. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekspertas, nuo 2004 m. Europos Sąjungos mažumų komisijos šalies pamaininis ekspertas. Mokslinių tyrimų sritys: istorija, politologija, mažumų problematika, religijos politika, egodokumentacija.
Grįžti