Ilona Kerienė

Laipsnis
doktorantė
Sritis
  1. žemės ūkio mokslai · A
Kryptis
  1. A 001 agronomija
Įstaiga
Šiaulių universitetas
Padalinys
Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakultetas
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Kuršėnai, Lietuva
2008 m. Šiaulių universitete įgijo ekologijos ir aplinkotyros bakalaurą. 2011 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė Cheminės analizės magistro studijas. 2016 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre baigė doktorantūros studijas su teise ginti žemės ūkio mokslų srities agronomijos krypties daktaro disertaciją Mikotoksinų kaupimasis ir jų ryšys su fenoliniais junginiais grikių grūduose. 2012–2013 m. dalyvavo Europos Sąjungos finansinės paramos bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamame projekte „Gamtos mokslų mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijos tobulinimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9-12 klasių bendrųjų programų pagrindu“. Nuo 2012 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro ilgalaikės mokslinių tyrimų programos „Kenksmingieji organizmai agro ir miško ekosistemose (KOMAS)“ dalyvė. 2014–2015 m. pagal Lietuvos mokslo tarybos programą „Sveikas ir saugus maistas“ vykdyto projekto „Sveikų produktų gamybai aktualių augalų saugos ir kokybės gerinimas auginant ir perdirbant“ jaunesnioji mokslinė bendradarbė. Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose paskelbė 20 publikacijų. Mokslinių tyrimų sritys: vandens užterštumas, bioaktyvūs cheminiai junginiai maistiniuose grūduose.
Grįžti