Stasys Mizaras

Laipsnis
daktaras (HP)
Sritis
socialiniai mokslai · S
Kryptis
S 004 ekonomika
Vardas
profesorius
Įstaiga
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas
Padalinys
Miško išteklių, ekonomikos ir politikos skyrius
Pareigybė
konsultantas
Gyvena
Girionys, Lietuva
1964 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgijo miškų ūkio inžinieriaus ir 1970 m. Vilniaus universitete ekonomisto specialybes. 1973 m. Voronežo (Rusija) miško technikos institute apgynė ekonomikos mokslų kandidato disertaciją Методика определения себестоимости выращивания древесины в добровольно–выборочном хозяйстве (Medienos išauginimo atrankiniame ūkyje savikainos nustatymo metodika). 2009 m. Lietuvos žemės ūkio universitete atliko ekonomikos mokslų krypties habilitacijos procedūrą. 1994 m. stažavosi Danijos smulkių miško savininkų kooperatyvų asociacijoje. 1976–1977 m. Lietuvos miškų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, 1978–1996 m. skyriaus vedėjas, 1997–2008 m. direktoriaus pavaduotojas, 2009–2012 m. vyriausiasis mokslo darbuotojas. 2009–2012 m. Aleksandro Stulginskio universiteto profesorius. Vadovavo ar dalyvavo vykdant per 50 mokslinių tyrimų projektų. Spaudoje paskelbė per 200 darbų, tarp jų knygos: Miškų ūkis ir rinkos ekonomika (1993), Ekonominiai metodai miškų ūkyje: planavimas, analizė, vertinimas (2002), Miškų tvarkymo darnumo vertinimas: ekonominiai ir socialiniai aspektai (2015). 1993–2004 m. Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos pirmininkas, dabar – garbės pirmininkas. Mokslinių tyrimų sritys: miškų ekonominis vertinimas, privataus miškų ūkio plėtros ypatumai.