Regina Malinauskaitė

Laipsnis
daktarė
Vardas
docentė
Sritis
  1. žemės ūkio mokslai · A
Kryptis
  1. A 001 agronomija
Įstaiga
Aleksandro Stulginskio universitetas
Padalinys
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Kaunas, Lietuva
1979 m. Vilniaus universitete įgijo gamtosaugininko, o 1982 m. – biologo, biologijos ir chemijos dėstytojo kvalifikacijas. 1990 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje (LŽŪA) apgynė žemės ūkio mokslų srities agronomijos krypties daktaro disertaciją Rapsų kaip antros kultūros auginimas užimtame pūdyme (nostr. 1994). Tobulinosi Lietuvos, Lenkijos (Vroclavo) ir Vokietijos (Hohenheimo) mokslo institucijose. 1984–1985 m. LŽŪA vyresnioji laborantė. 1985–1994 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto (LŽŪU) mokslinė bendradarbė, 1994–1995 m. asistentė, 1995–1999 vyresnioji asistentė, 1999–2010 m. docentė, nuo 2010 m. Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) docentė. 2010 m. LŽŪU bakalauro programų naujinimui parengė dalyko ir laboratorinių darbų aprašus. Lietuvos dirvožemininkų draugijos prie Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslo skyriaus, Lietuvos herbologų bei Augalų fiziologų draugijų narė. Tyrinėjimų rezultatus išdėstė moksliniuose žurnaluose skelbtuose straipsniuose, tarptautinių ir respublikinių konferencijų bei seminarų pranešimuose. 1 vadovėlio bendraautorė, įvairų mokymo priemonių autorė ir bendraautorė. Mokslinių tyrimų sritys: augalų fiziologija, augalų biologija, taikomoji biologija, agrofitocenologija, jonizuoto vandens poveikis augalams.
Grįžti