Reginos Malinauskaitės paskiausias turinys

 1. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio („Pisum sativum“ L.) biometriniams ir biocheminiams rodikliams

  The Impact of Acidic-Ionized Water on the Biometric and Biochemical Parameters of Peas Summary: The aim of research was to investigate the impact of pH 5.07 acidic ionized water on the biometric and biochemical parameters of pea (Pisum sativum L.) “Kiblukai” during stages II and III of...
 2. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio („Pisum sativum“ L.) biometriniams ir biocheminiams rodikliams

  Literatūra Albert, Kristian Rost; Teis N. Mikkelsen, Anders Michelsen, Helge Ro-Poulsen, Leon van der Linden, “Interactive Effects of Drought, Elevated CO2 and Warming on Photosynthetic Capacity and Photosystem Performance in Temperate Heath Plants,” Journal of Plant Physiology, 2011, no. 168...
 3. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio („Pisum sativum“ L.) biometriniams ir biocheminiams rodikliams

  Išvados 1. Sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) „Kiblukų“ veislės augalų nuolatiniam laistymui II–III ontogenezės etapais naudojant rūgštųjį (pH 5,07) jonizuotą vandenį buvo nustatyta, kad jis neturėjo esminės neigiamos įtakos augalų aukščiui, nes eksperimento pabaigoje jie buvo neesmingai 1,50 cm...
 4. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio („Pisum sativum“ L.) biometriniams ir biocheminiams rodikliams

  Kontrolinių augalų lapuose chlorofilų a ir b santykis (Ca/b) tyrimų pradžioje buvo esmingai (0,38) mažesnis nei eksperimentiniuose augaluose. Tačiau visais atvejais Ca/b santykis kontrolinių augalų lapuose buvo didesnis nei 2, eksperimento augaluose III ontogenezės etape (21 ir 28 dienos po...
 5. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio („Pisum sativum“ L.) biometriniams ir biocheminiams rodikliams

  5 pav. Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka chlorofilų a ir b (Ca / Cb) bei chlorofilų a + b ir karotenoidų (C(a + b)/K) kiekio santykiams sėjamojo žirnio augalų lapuose dinamikai II–III ontogenezės etapais* Lyginant su kontroliniais augalais skirtumai yra esminiai, P < 0,05. Pastaba: k –...
 6. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio („Pisum sativum“ L.) biometriniams ir biocheminiams rodikliams

  4 pav. Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio augalų karotenoidų kiekio dinamikai II–III ontogenezės etapais* Lyginant su kontroliniais augalais skirtumai yra esminiai, P < 0,05. Pastaba: k – kontroliniai augalai / * Is statistically significant difference, p < 0.05. Note: c is...
 7. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio („Pisum sativum“ L.) biometriniams ir biocheminiams rodikliams

  Didesnis pagrindinių fotosintezės pigmentų sumažėjimas augaluose nustatytas jiems pereinant į III ontogenezės etapą. Šiuo laikotarpiu buvo nustatytas tik 0,41 mg g–1 chlorofilo a kiekis, arba 0,40–0,46 mg g–1 mažiau, nei kitais tyrimų laikotarpiais. Skirtumai esminiai. Chlorofilo b kiekio...
 8. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio („Pisum sativum“ L.) biometriniams ir biocheminiams rodikliams

  Įvertinus sausosios masės persiskirstymą tarp atskirų augalo dalių, galima konstatuoti, kad rūgštusis jonizuotas vanduo šiam biometriniam rodikliui neturėjo neigiamos įtakos, nes šaknų ir antžeminės dalies sausosios masės santykiai kontroliniuose ir eksperimento augaluose buvo panašūs –...
 9. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio („Pisum sativum“ L.) biometriniams ir biocheminiams rodikliams

  Panašios tendencijos nustatytos tiriant sausosios masės kaupimąsi augaluose (2 pav.). 2 pav. Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio augalų sausosios masės dinamikai II–III ontogenezės etapais** Š – sausosios masės kiekis šaknyse (* lyginant su kontroliniais augalais skirtumai yra...
 10. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio („Pisum sativum“ L.) biometriniams ir biocheminiams rodikliams

  Žirniams optimalus pH yra 6,5–7,2. Nuolatiniam augalų laistymui naudojant rūgštųjį jonizuotą vandenį, kurio pH 5,07, negatyvus poveikis (stresorius) turėjo pasireikšti per kitus biometrinius ir biocheminius rodiklius. Mūsų tyrimuose rūgštusis jonizuotas vanduo slopino žirnių žaliosios ir...
 11. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio („Pisum sativum“ L.) biometriniams ir biocheminiams rodikliams

  1 pav. Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio augalų aukščio (A) ir žaliosios masės (B) dinamikai II–III ontogenezės etapais* Lyginant su kontroliniais augalais skirtumai yra esminiai, P < 0,05. Pastaba: k – kontroliniai augalai / * Is statistically significant difference, p < 0.05...
 12. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio („Pisum sativum“ L.) biometriniams ir biocheminiams rodikliams

  Biocheminiai rodikliai – fotosintezės pigmentai chlorofilai a ir b bei karotenoidai – nustatyti žalioje lapų masėje, 95 % etanolio ekstrakte spektrometriniu Wettstein metoduŽr. V. F. Gavrilenko, T. V. Zhigalova, Bolshoy praktikum po fotosintezu, 2003.. Fotosintezės pigmentų analizei pasverta 0,2...
 13. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio („Pisum sativum“ L.) biometriniams ir biocheminiams rodikliams

  Laboratorinis eksperimentas atliktas 4 pakartojimais. Kiekvienam pakartojimui imta po 12 sėklų. Sėklos pasėtos rugsėjo 24 d. smėlio ir dirvožemio mišinyje (santykis 1:1). Dirvožemio pH – 5,0–6,5. Daiginimo temperatūra – (20 ± 22) °C, auginimo temperatūra – (16 ± 22) °C. Apšvietimas – natūralus...
 14. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio („Pisum sativum“ L.) biometriniams ir biocheminiams rodikliams

  Rūgštusis jonizuotas vanduo, pasižymintis baktericidinėmis, mikroorganizmus neutralizuojančiomis savybėmis, rekomenduojamas naudoti apsaugant augalus. Rūgščiojo jonizuoto vandens panaudojimas yra nurodomas kaip trumpalaikė efektyvi priemonė augalų apsaugaiŽr. Chyer Kim, Yen-Con Hung, Robert E...
 15. Regina Malinauskaitė

  Straipsnis Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio („Pisum sativum“ L.) biometriniams ir biocheminiams rodikliams

  Vandens pH lemia daugelį augalų cheminių, fizinių ir biologinių procesų, turi įtakos maisto medžiagų, sunkiųjų metalų įsisavinimui bei pesticidų poveikiui. Dėl pakitusio pH gali būti inaktyvuotos veikliosios junginių medžiagos ir konvertuotos į neaktyvias. Daugeliui augalų optimalus pH yra...