Vaclovas Stukonis

Laipsnis
daktaras
Sritis
  1. žemės ūkio mokslai · A
Kryptis
  1. A 001 agronomija
Įstaiga
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras
Padalinys
Lietuvos žemdirbystės institutas
Pareigybė
mokslo darbuotojas
Gyvena
Gudžiūnai, Lietuva
1985 m. Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute įgijo biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojo specialybę. 2009 m. Lietuvos žemės ūkio universitete apgynė žemės ūkio mokslų srities agronomijos krypties daktaro disertaciją Eraičino (Festuca) genties siauralapės rūšys Lietuvoje ir jų tinkamumas vejoms. 1985–2004 m. Gudžiūnų vidurinės mokyklos biologijos mokytojas. 2004–2011 m. Lietuvos žemdirbystės instituto Žolių selekcijos skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas, nuo 2011 m. – mokslo darbuotojas. Aktyviai dalyvauja projektuose, paskutiniai du: „Dirvožemio anglies tvarumas agrarinėse ir saugomose teritorijose“ (2012–2014 m., projekto vadovė – Elvyra Šlepetienė) ir „C3 ir C4 žolinių augalų daugiafunkcionalumo inovatyvioms technologijoms mokslinis pagrindimas: fitožaliavos – bioproduktai – poveikis aplinkai“ (2012–2015 m., projekto vadovė – Elvyra Šlepetienė). Kartu su bendraautoriais Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose paskelbė per 40 mokslinių publikacijų. 4 Europos Sąjungos bendrajame žemės ūkio augalų kataloge registruotų pašarinių ir vejų žolių veislių autorius ar bendraautorius. Mokslinių tyrimų sritys: pašarinių ir vejų žolių selekcija.
Grįžti