Ričardas Beniušis

Laipsnis
daktaras
Sritis
  1. žemės ūkio mokslai · A
Kryptis
  1. A 004 miškotyra
Įstaiga
Valstybinė miškų tarnyba
Padalinys
Miškų kadastro skyrius
Pareigybė
skyriaus vedėjas
Gyvena
Margininkai, Lietuva
1998 m. Lietuvos žemės ūkio universitete įgijo miškotyros bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2000 m. baigė magistratūros studijas, o 2008 m. apgynė žemės ūkio mokslų srities miškotyros krypties daktaro disertaciją Lietuvos miškų smėlžemių genezė ir savybės. Nuo 2014 m. Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro skyriaus vedėjas. 2004–2008 m. dalyvavo COST veikloje nr. 43 „Nacionalinių miškų inventorizacijų Europoje harmonizavimas: įprasto informavimo būdai“, o 2006–2008 m. – miško augalijos įvairovės apskaitai ir miško dirvožemių stebėjimui skirtame Europos Sąjungos šalių projekte „BioSoil“. 2003–2014 m. ekspertas miškų būklei vertinti (ICP-Forests). 2007–2014 m. ekspertas šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitai Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje (LULUCF). Tyrimo rezultatus išdėstė 8 Lietuvos moksliniuose žurnaluose skelbtuose straipsniuose. Mokslinių tyrimų sritys: miškų dirvožemių genezė ir savybės, dirvožemių monitoringas, dirvožemių klasifikavimas, dirvožemio anglies apytaka, miškų būklė.