Judita Varkulevičienė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. gamtos mokslai · N
Kryptis
  1. N 013 botanika
Įstaiga
Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
Padalinys
Gėlininkystės skyrius
Pareigybė
oranžerijos vedėja, mokslo darbuotoja
Gyvena
Kaunas, Lietuva
2003 m. Lietuvos žemės ūkio universitete ir Lietuvos žemdirbystės institute apgynė biomedicinos mokslų srities botanikos krypties daktaro disertaciją Švelniosios raktažolės (Primula malacoides Franch.) veislių ir hibridų biologinių savybių analizė, paremtą 1995 m. sukurtais Primula malacoides Franch. hibridais. 1987–2000 m. stažavosi Salaspilio, Rygos, Maskvos, Minsko, Sankt Peterburgo, Olandijos botanikos soduose; 2006 m. – Berlyno Dahlemo ir Vroclavo botanikos soduose; 2007 m. – Berlyno ir Potsdamo botanikos soduose; 2007–2012 m. dalyvavo seminaruose-ekspedicijose po Olandijos, Čekijos, Latvijos, Baltarusijos ir Ukrainos botanikos sodus; 2011 ir 2014 m. lankėsi Norvegijos laukinės gamtos lobynuose, botanikos soduose ir nacionaliniuose parkuose. Klasterio „Klimato kaitos ir aplinkos taršos poveikis organizmų sąveikai ir sveikatingumui geno-ekosistemos lygmenyse (KLIGEN) B-08-01“ dalyvė, tyrimo kryptis „Dekoratyvinių augalų introdukcija ir eksponavimas klimato kaitos ir aplinkos taršos poveikyje“. 2015–2016 m. Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerijos Programos „LEADER“ ir Žemdirbių mokymo metodikos centro konsultantė. 1997–2015 m. Lietuvos gėlių selekcininkų draugijos narė, 1999–2011 m. Europos selekcininkų asociacijos (EUCARPIA) narė, 2000–2013 m. Lietuvos botanikų draugijos narė, 2000–2016 m. VDU Kauno botanikos sodo tarybos narė, 2001–2016 m. Lietuvos gėlininkų sąjungos narė. Su bendraautoriais parašė 11 mokymo priemonių universitetų ir kolegijų studentams, paskelbė apie 100 mokslo populiarinimo straipsnių įvairiuose žurnaluose, bendradarbiavo radijo ir televizijos laidose. Mokslinių tyrimų sritys: atogrąžų ir paatogrąžių žolinių dekoratyvinių ir oranžerinių augalų introdukcija ir aklimatizacija bei auginimo technologijos.
Grįžti