Vaclovas Miškinis

Laipsnis
habilituotas daktaras
Vardas
profesorius
Sritis
  1. technologijos mokslai · T
Kryptis
  1. T 006 energetika ir termoinžinerija
Įstaiga
Lietuvos energetikos institutas
Padalinys
Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija
Pareigybė
vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas
Gyvena
Kaunas, Lietuva
1968 m. Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos (Elektros valdymo ir inžinerijos) fakultete baigė elektros tinklų ir sistemų specialybę, įgydamas inžinieriaus-elektriko kvalifikaciją. 1972–1975 m. Lietuvos mokslų akademijos Fizikinių-techninių energetikos problemų institute (dabar Lietuvos energetikos institutas) tęsė aspirantūros studijas. 1979 m. Leningrado politechnikos institute apgynė technikos mokslų kandidato (dabar daktaro) disertaciją. 1996 m. kėlė kvalifikaciją Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) rengiamuose kursuose JAV, 1997 m. – Prancūzijoje. 1998 m. Latvijos mokslų akademijos Fizikos energetikos institute apgynė habilituoto technologijos mokslų daktaro disertaciją Energetikos perspektyvinio planavimo problemų ir metodų kompleksiniai tyrimai: Lietuva. Nuo 1968 m. dirba Lietuvos energetikos institute (nuo 1982 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas, nuo 1995 m. – Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas). Nuo 1982 m. Kauno technologijos universiteto (KTU) dėstytojas. 2004 m. KTU senatas suteikė technologijos mokslų docento pedagoginį vardą, 2009 m. – technologijos mokslų profesoriaus pedagoginį vardą. Tarptautinės energetikos ekonomikos asociacijos narys, Lietuvos mokslų akademijos žurnalo Energetika ir Lenkijos mokslų akademijos Mineralų ir energetikos ekonomikos tyrimų instituto žurnalo Energy Policy Journal redakcinių kolegijų narys. Ženkliai prisidėjo prie pirmosios Nacionalinės energetikos strategijos rengimo ir jos periodinio atnaujinimo bei koregavimo, Lietuvos elektros energetikos plėtros programos, Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos, Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos, Baltijos valstybių energetikos strategijos ir įvairių tarptautinių projektų rengimo. Su bendraautoriais parašė keturias mokomąsias knygas, paskelbė per 200 mokslinių straipsnių (nemažą jų dalį tarptautiniuose leidiniuose), skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Austrijoje, Čekijoje, Danijoje, JAV, Indijoje, Irane, Norvegijoje, Vokietijoje, Taivanyje ir kitose šalyse. 2013 m. apdovanotas Lietuvos energetikų Garbės ženklu. Mokslinių tyrimų sritys: energetikos ekonomika ir politika, energetikos planavimas, energijos poreikių prognozavimas, energijos vartojimo efektyvumas, energijos tiekimo patikimumas, energijos balanso sudarymas ir struktūrinių pokyčių analizė.
Grįžti