Eugenija Farida Dzenajavičienė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. technologijos mokslai · T
Kryptis
  1. T 006 energetika ir termoinžinerija
Įstaiga
Lietuvos energetikos institutas
Padalinys
Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija
Pareigybė
mokslo darbuotoja
Gyvena
Kaunas, Lietuva
2013 m. Kauno technologijos universitete apgynė technologijos mokslų srities energetikos ir termoinžinerijos krypties daktaro disertaciją Biokuro efektyvaus panaudojimo darniai energetikos ūkio plėtrai tyrimas. Lietuvos energetikos instituto Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos mokslo darbuotoja. Su kolegomis dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose tyrimuose, gvildendama Lietuvos teisinės bazės harmonizavimo su ES, energijos tausojimo, kogeneracijos vertinimo, gyventojų elgsenos įtakos energijos vartojimui gyvenamuosiuose pastatuose, energetinių projektų finansavimo tinklų formavimo, darnaus biokuro naudojimo, darnios energetikos planavimo ir daugelį kitų klausimų. Kūrė pirmąją Nacionalinę energetikos strategiją. Dalyvavo nacionaliniuose projektiniuose tyrimuose, nagrinėdama energijos vartojimo efektyvumo didinimo stebėjimo, atsinaujinančių energijos išteklių potencialo savivaldybėse klausimus. Tyrimų rezultatus pateikė kartu su bendraautoriais skelbtuose straipsniuose moksliniuose žurnaluose bei knygoje. Mokslinių tyrimų sritys: miestų energetikos vartojimo, šilumos tiekimo ir paskirstymo iš decentralizuoto šilumos tiekimo įmonių analizė ir modeliavimas; energijos taupymo priemonių ekonominis vertinimas; energetikos darnios plėtros analizės ir planavimo metodų kūrimas ir tobulinimas apimant atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo plėtrą, jų panaudojimo ekonominį modeliavimą, kainų ir sąnaudų analizę ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimą, formuojant ir įvertinant tam tikslui tinkančių tvarumo kriterijų sistemą.
Grįžti