Eugenijus Perednis

Laipsnis
daktaras
Sritis
  1. technologijos mokslai · T
Kryptis
  1. T 006 energetika ir termoinžinerija
Įstaiga
Lietuvos energetikos institutas
Padalinys
Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija
Pareigybė
vyresnysis mokslo darbuotojas
Gyvena
Kaunas, Lietuva
Kauno politechnikos institute (dabar Kauno technologijos universitetas) įgijo inžinieriaus specialybę. Nuo 1974 m. dirba Lietuvos energetikos institute (anksčiau Fizikinių techninių energetikos problemų institutas), kuriame 1982 m. apgynė technologijos mokslų srities energetikos ir termoinžinerijos krypties daktaro disertaciją Įžambių vamzdžių pluoštų šilumos mainai ir hidrodinaminės vibracijos skysčio saraute. Lietuvos energetikos instituto Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vyresnysis mokslinis darbuotojas. Tarptautiniuose ir respublikiniuose mokslo žurnaluose bei leidiniuose vienas ir su bendraautoriais paskelbė per 40 straipsnių. Mokslinių tyrimų sritys: atsinaujinančių energijos šaltinių energetika, efektyvus energijos naudojimas pastatuose.
Grįžti