Algimantas Merkevičius

Laipsnis
daktaras
Vardas
docentas
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 005 istorija ir archeologija
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Archeologijos katedra
Pareigybė
vedėjas, dėstytojas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1977–1982 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, įgydamas istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę (diplominio darbo tema – „Imbarės piliakalnis ir gyvenvietė I tūkst. pr. m. e. – IV m. e. a.“). 1993 m. ten pat apgynė humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertaciją Laidojimo paminklai ir laidosena Lietuvoje žalvario ir ankstyvajame geležies amžiuje. 2000 m. suteiktas docento pedagoginis vardas. Stažavosi Stockholmo universitete (Švedija, 1994, 1995, 1997 ir 2000 m.), Niujorko valstijos universitete (Bafalas, JAV, 1996 m.). 1982–1988 m. Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos Archeologijos skyriaus vyresnysis metodininkas. Nuo 1989 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, nuo 1991 m. Istorijos fakulteto Archeologijos ir etnologijos katedros asistentas, nuo 1994 m. Archeologijos katedros vyresnysis asistentas, nuo 2001 m. docentas, nuo 2009 m. vedėjas. Nuo 1990 m. Lietuvos archeologijos draugijos narys, nuo 1998 m. Baltijos jūros regiono archeologinio tinklo narys (BSAAN), 2001–2012 m. Mokslinės archeologijos komisijos narys, o 2003 m. šios komisijos pirmininkas. Nuo 2002 m. Baltijos archeologijos seminaro (Baltic Archaeological Seminar (BASE)) narys bei šios organizacijos vienas iš iniciatorių. 2004–2006 m. Lietuvos atstovas Europos archeologijos konsiliume prie Europos tarybos. 2005–2008 m. Lietuvos archeologijos draugijos tarybos narys. Leidinių: Interarchaeologia, Estonian Journal of Archaeology, Archaeologia Lituana, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, Lietuvos archeologija, Kultūros paminklai redakcinių kolegijų narys. Šalies ir tarptautinėje mokslo spaudoje paskelbė per 20 straipsnių. Mokslinių tyrimų sritys: žalvario ir ankstyvasis geležies amžius, archeologijos istorija, teorija ir metodai.