Gabija Surdokaitė-Vitienė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 003 menotyra
Įstaiga
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Padalinys
Sakralinio meno paveldo skyrius
Pareigybė
mokslo darbuotoja
Gyvena
Kaunas, Lietuva
1999 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo menotyros specialybę. 2003 m. Vilniaus dailės akademijoje baigė magistro studijas. 2009 m. Vilniaus dailės akademijoje apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją Rūpintojėlio vaizdinys ir atvaizdas XVI–XX a. I pusės Lietuvoje. 2006 m. stažavosi Krokuvos Jogailos universitete. 2007 m., gavusi Jozefo Mianowskio stipendiją, atliko tyrimus Krokuvos archyvuose ir bibliotekose. 2010 m. stažavosi Varšuvoje, Lenkijos mokslo akademijos Menų institute, o 2013 m. – Prahos Karolio universitete. 8 knygų sudarytoja, nuo 2016 m. žurnalo Menotyra sudarytoja ir redkolegijos pirmininkė, nuo 2014 m. nuolatinė žurnalo Zarządzanie w Kulturze recenzentė. Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose paskelbė per 50 mokslinių publikacijų, kultūros ir meno kritikos straipsnių, recenzijų. Mokslinių tyrimų sritys: XVII–XIX a. Lietuvos bažnytinė dailė (specializacija – Kristaus kančių tematika), Lietuvos religinė liaudies dailė, kryždirbystės istorija, XVII–XIX a. tekstilės istorija ir raida.
Grįžti