@eitis

@eitis – tai saityno platforma mokslinių tyrimų leidybai ir sklaidai bei nuotoliniam mokslininkų darbui raiškiojo turinio priemonėmis.

@eitis Lietuvos mokslo bendruomenei siūlo išplėtotą internetinę infrastruktūrą:
  • moksliniams tyrimams vykdyti, pasitelkiant elektroninį visatekstį duomenyną su mokslui pritaikyta ieškykle;
  • recenzuotiems mokslo leidiniams rengti ir skelbti raiškiojo turinio priemonėmis (mišria tipografija, vaizdo ir garso įrašais, sąveikia grafika, lentelėmis, duomenynais ir t. t.) saityno kalbomis (HTML ir t. t.);
  • nuotoliniams asinchroniniams mokslo renginiams vykdyti;
  • nuotoliniams asinchroniniams mokslo posėdžiams rengti su galimybe balsuoti atvirai arba slaptai.
Teikdama šias paslaugas @eitis taiko pažangias saityno technologijas, vadovaujasi aukštais veiklos standartais, užtikrindama deramą kaupiamos informacijos apsaugą, skelbiamų mokslo leidinių kokybės patikrą, autorių ir gretutinių teisių priežiūrą.

Išsamiau žr. Žinyną.
Grįžti