Valdas Selenis

Laipsnis
daktaras
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 005 istorija ir archeologija
Įstaiga
Lietuvos edukologijos universitetas
Padalinys
Lietuvos istorijos katedra
Pareigybė
dėstytojas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2008 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertaciją Lietuvos istorikų bendrija 1918–1940 metais. Dalyvavo tarptautinėje programoje, skirtoje Europos nacionalinių istoriografijų tyrimams (NHIST). Įvykdė Lietuvos mokslo tarybos (LMT) Nacionalinės lituanistikos plėtros programos 2009–2015 m. projektą „Beieškant lietuvių Lietuvos istorijoje: „Adolfo Šapokos korespondencija“, kurio rezultatas – išleista knyga Adolfas Šapoka. Raštai. T. IV. Mokslinė korespondencija (2014). Tyrinėjimų rezultatai išdėstyti Lietuvos ir užsienio moksliniuose leidiniuose skelbtuose straipsniuose, konferencijų pranešimų tezėse, kolektyviniuose rinkiniuose, monografijoje Lietuvos istorikų bendrija 1918–1944 m.: kolektyvinės biografijos tyrimas (2007). Nuo 2016 m. LMT Lituanistikos duomenų bazės ekspertas. Mokslinių tyrimų sritys: XX a. Lietuvos istorijos mokslas ir švietimo istorija.
Grįžti