Gintaro Aleknonio paskiausias turinys

 1. Gintaras Aleknonis

  Straipsnis Komunikaciniai teisės žinoti ir laisvės informuoti aspektai

  The Right to Know and the Freedom of Information: Communicational Aspects Summary. The discussion of the communicational aspects of the freedom of information may be related to the most important traditions of communication research, that is, semiotics and the so-called “process” school. This...
 2. Gintaras Aleknonis

  Straipsnis Komunikaciniai teisės žinoti ir laisvės informuoti aspektai

  Literatūra Aleknonis, Gintaras, „Informacijos vakuumas Lietuvos žiniasklaidoje“, Informacijos mokslai, 2006, t. 37, p. 83–90. Baltic News Service (BNS), „Apklausa: reikia skelbti buvusių KGB bendradarbių pavardes“, Delfi.lt, 2009 m. liepos 9 d. [žiūrėta 2009 m. rugpjūčio 1 d.]. Baltic News...
 3. Gintaras Aleknonis

  Straipsnis Komunikaciniai teisės žinoti ir laisvės informuoti aspektai

  Demokratinė tradicija konfliktą tarp teisės žinoti ir laisvės informuoti sprendžia laisvės informuoti naudai. Tai reikštų, kad galimybė kalbėti tampa svarbesnė už galimybę išgirsti. Taip sprendžiamas konfliktas įtvirtina rinkos viršenybę prieš asmenį, o laisvė informuoti tampa svarbesnė už teisę...
 4. Gintaras Aleknonis

  Straipsnis Komunikaciniai teisės žinoti ir laisvės informuoti aspektai

  Institucinės žiniasklaidos laisvės ribas dar reiktų aiškintis. Kol kas praktiniai eksperimentai laukiamų rezultatų neduodaSlovakijoje 2008 m. balandį buvo priimtas Spaudos įstatymas, kuris įteisino žiniasklaidos pareigą paskelbti nepatenkinto asmens atsakymą. Slovakijos žiniasklaida tai laiko...
 5. Gintaras Aleknonis

  Straipsnis Komunikaciniai teisės žinoti ir laisvės informuoti aspektai

  Pavyzdys galėtų būti valdžios finansuojami straipsniai, kai ministerijos, savivaldybės bei kitos valdžios įstaigos sudaro vadinamąsias informavimo sutartis ir taip įgyja galimybę skelbti sau palankius pranešimus. Iki šiol į tokį žiniasklaidos papirkinėjimą ne viena Lietuvos vyriausybė žvelgė...
 6. Gintaras Aleknonis

  Straipsnis Komunikaciniai teisės žinoti ir laisvės informuoti aspektai

  Šiandien žiniasklaida monopolizavo politinės komunikacijos lauką. Pasak politologo ir buvusio Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus patarėjo Lauro Bielinio, Nuo tokio žiniasklaidos įtakos pripažinimo netoli iki žiniasklaidos įterpimo ar įsiterpimo į tradicines valdžios struktūras. Jeigu valstybę...
 7. Gintaras Aleknonis

  Straipsnis Komunikaciniai teisės žinoti ir laisvės informuoti aspektai

  Mintis, kad individo žodžio laisvė ir žiniasklaidos laisvė gali būti skirtingi dalykai ir jiems reiktų taikyti skirtingus kriterijus, gali atrodyti reakcinga, priimama kaip noras pažeminti ir sumenkinti spaudą. Žiniasklaidoje panašūs siūlymai visada sulauks neigiamos reakcijos, tačiau vertėtų...
 8. Gintaras Aleknonis

  Straipsnis Komunikaciniai teisės žinoti ir laisvės informuoti aspektai

  4. Institucinė žiniasklaidos laisvė Kiekybiniai informacijos perdavimą reglamentuojantys principai užgožia kokybinius ne tik todėl, kad pirmieji yra aiškesni, lengviau ir skaidriau vertinami. Kiekybiniai principai ir vertinimo kriterijai žiniasklaidai yra parankesni, atsiribodama nuo perduodamos...
 9. Gintaras Aleknonis

  Straipsnis Komunikaciniai teisės žinoti ir laisvės informuoti aspektai

  Harmoningoje visuomenėje rimtesnių prieštaravimų tarp teisės žinoti ir laisvės informuoti nekiltų. Žinios laisvai teikiamos vartotojui, o vartotojas turi teisę rinktis. Problema, kad informacijos srautai yra begaliniai, o šiuolaikinė informacijos rinka kuriama ne pateikiant žinias, bet ribojant...
 10. Gintaras Aleknonis

  Straipsnis Komunikaciniai teisės žinoti ir laisvės informuoti aspektai

  Informavimo laisvės išbandymu tampa ir elementarus žinios įrėminimas. Pavyzdys galėtų būti naujienų agentūros BNS žinutė, pavadinta „Dauguma gyventojų mano, kad reikėtų paskelbti buvusių KGB bendradarbių pavardes – apklausa“, kurią perspausdino trys dažniausiai lankomos Lietuvos interneto...
 11. Gintaras Aleknonis

  Straipsnis Komunikaciniai teisės žinoti ir laisvės informuoti aspektai

  Šiandien į Lietuvos informacijos rinką vėl beldžiasi „žmogus iš gatvės“. Paprasto žmogaus (dažniausiai darbininko ar kolūkiečio) pasisakymai buvo populiarūs ir sovietmečio žiniasklaidoje kaip oficialiosios nuomonės stiprinimas. Prisiminkime tarptautinių krizių ar šiaip partijos organizuojamų...
 12. Gintaras Aleknonis

  Straipsnis Komunikaciniai teisės žinoti ir laisvės informuoti aspektai

  Žinių sklaida remiasi materialiniu pagrindu ir idėjų rinka dažnai neskiriama nuo informacijos priemonių rinkos. Neišvesdami aiškių ribų tarp šių dviejų rinkų rizikuojame ypatingus žodžio laisvės principus taikyti kasdieniam verslui. Taip laisvę informuoti nesunku paversti laisve gauti pelną. Dar...
 13. Gintaras Aleknonis

  Straipsnis Komunikaciniai teisės žinoti ir laisvės informuoti aspektai

  Tokia demokratiška informacijos skleidimo priemonė kaip pasaulinis kompiuterių tinklas internetas ne tik plečia galimybes skleisti informaciją, bet ir kuria iliuziją, kad kiekvienas gali kalbėti pasaulinei auditorijai. Šiandien savo informacijos kanalui internete (dažniausiai asmeninei...
 14. Gintaras Aleknonis

  Straipsnis Komunikaciniai teisės žinoti ir laisvės informuoti aspektai

  3. Vartotojo interesas Informacijos vartotojai (t. y. faktiškai visi piliečiai) turi teisę žinoti, susipažinti su visa rinkoje kuriama ir platinama informacija. „Visa įmanoma informacija“ apimtų ne tik faktus, interpretacijas, komentarus, bet ir paskalas, sąmoningą ar nesąmoningą melą...
 15. Gintaras Aleknonis

  Straipsnis Komunikaciniai teisės žinoti ir laisvės informuoti aspektai

  Netylant kalboms apie informacinę visuomenę, pamirštama elementari tiesa, kad žinios, informacija visais laikais buvo paklausi prekė, kurią įgyjant bei platinant tikėtasi gauti naudos. Masiškai skleidžiama informacija yra ypatinga prekė, kurios savitumą bei svarbą demokratijai visada ir...