Monika Krikštopaitytė

Laipsnis
doktorantė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 003 menotyra
Įstaiga
Vilniaus dailės akademija
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2002 m. Vilniaus dailės akademijoje įgijo menotyros specialybę. Ten pat 2009 m. baigė magistro studijas. Šiuo metu rengia disertaciją tema „Sovietmečio trauminės patirtys ir XX a. pab. – XXI a. pr. Lietuvos dailininkų autoreprezentacija“. Nuo 2002 m. aktyviai rašanti meno kritikė, parengusi virš 200 publikacijų savaitraštyje 7 meno dienos ir arti 50-ies kituose Lietuvos ir užsienio leidiniuose: periodikoje, dailės parodų kataloguose ir pan. 2011–2014 m. ir nuo 2017 m. – kultūros savaitraščio 7 meno dienos vyriausioji redaktorė. Išleido straipsnių rinkinį Atidarymai: Lietuvos dailės gyvenimo fragmentai 2005–2014 m. (2014 m.). Nuo 2016 m. Lietuvos dailininkų sąjungos Menotyros sekcijos narė; nuo 2014 m. Tarptautinės meno kritikų asociacijos AICA Lietuvos sekcijos narė. 2012 m. apdovanota Kultūros ministerijos premija už publicistinius kūrinius. Mokslinių tyrimų sritys: meno istorija, meno kritika, socialinė istorija, kultūros antropologija, kultūrinė atmintis.